akademizm


akademizm
akademizm {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. akademizmzmie, blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'stosowanie w sztuce, literaturze itp. ustalonych norm opartych na tradycyjnych, przede wszystkim antycznych, wzorcach; konwencjonalizm' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • akademizm — m IV, D. u, Ms. akademizmzmie, blm «kierunek w sztuce, charakterystyczny zwłaszcza dla malarstwa XIX w., polegający na stosowaniu reguł estetyki antycznej i naśladowaniu dzieł uznanych za doskonałe, narzucający twórcom tematykę, głównie… …   Słownik języka polskiego

  • akademizm — <yun.> 1. Elm və tədris məşğələlərində sırf nəzəri cəhətə həddindən artıq fikir verilməsi, onların praktikadan, həyatın tələblərindən ayrılması. 2. Təsviri incəsənətdə: müəyyən klassik nümunələrə riayət etmək üçün ənənəvi qanunlar qoyan və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • akademik — 1. <yun.> 1. Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü. 2. Müvafiq akademiyaya seçilmiş alimin, rəssamın, heykəltəraşın və b. nın fəxri adı. 2. sif. 1. Akademiyaya aid olan. Akademik lüğət. Akademik kitabxana. 2. Akademizm (2 ci mənada) ənənələrinə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti